Hiacynt - to je mineral. Òn mô chemiczny wzór ZrSiO4. Hiacyntë mają rozmajité farbë.

Hiacynt
Hiacynt jakno òzdoba

Bùtnowé lëncziEditëjë

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.


Òbôcz galerëjã na Wikimedia Commons:
Hiacynt