Jaromira Labùdda - (ùr. 24 łżëkwiata 1961) w Wejrowie. Òna skùncziła strzédną szkòłã w Kartuzach, a pòlską filologiã na Gduńsczim Ùniwersytece. Je aùtorką zbiérkù "Kôrba cëchotë" (1986) i jin. Òna napisa ùczbòwniczi do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka zacwierdzoné do ùżëtkù w szkòłach przez mynysterstwò np. "Zdrój słowa". Za lëteracką robòtã w 1984 r. òna dosta nôdgrodã Romana Wróblewsczégò.

Bùtnowé lëncziEditëjë

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.