Kółkò - to je mechaniczny przërëchtënk do robieniô przãdzë np. z wełnë. Prząsc mòże jesz dzysô, ale to ju mało białków na Kaszëbach rozmieje robic.

Kółka


Bùtnowé lëncziEditëjë

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.