Krowa (archajicznô fòrma: karwa) – samnica bëdła domòwégò, chtërna je głównym zdrzódłã mléka, jak téż wòlégò miãsa. Krowë przënôlégają do roscënożérców, żwôczów.

Krowa rasë bruny szwajcarsczi

Nôrodné kaszëbsczé pòzwë krowë to m.jin. knaga, mùczka, mùża, krusza.

Pòzwa krowa tikô sã téż do samniców jinëch dużëch sysków, np. karmiącëch samniców wieloribów. Òdpòwiednio młodé ssącé wieloribë zéwą sã tenczas celakama. Skóra krowë pòkrëtô je delikatnym meszkã. Plamë skłôdają sã na òsoblëwi wëzdrzatk zwierzãtów.

KùltEditëjë

W Indiach krowë są ùwôżóné za swiãté. Krowa je téż swiãtim zwierzãcã egipsczi bòginie Izydë.