Michôł Piéper (pòlsczi pisënk: Michał Pieper; ùr. 6 gòdnika 1973 rokù w Wejrowie) – kaszëbsczi pòéta, prozajik i spiéwôk.

Z wësztôłceniégò historik (sztudérowôł na Gduńsczim Ùniwersytece). Wëstãpòwôł w Kaszëbsczim Kabarece „FiF” i mùzycznym tercece „Kùtin”. Wespółzałóżca, przédnik i solista rockòwégò karna „Chëcz”,8 z jaczim pózni sã rozestôł. Z karnã „Chëcz” wëdôł platkã „Do Młodëch”[1] (platka zawiérô przede wszëtczim mùzykã aùtorstwa Michała Piépera do wiérztów Jana Trepczika).

Debiutowôł w „Nordze”. Jegò wiérztë wëchôdalë téż w „Pomeranie” i „Òdrodze”, a téż w zsziwkach „Zymkù” (Piéper béł w 2001 zakłôdcą ti stowôrë)[2]. Ksążkòwò debiutowôł w òficynie PrëczkòwsczégòRost[3]. Je laùreatã nôdgrodë m. Rómana Wróblewsczégò, pòeticczégò kònkùrsu m. I. Trojanowsczi, òstôł téż wëprzédniony Òrmùzdową Skrą za propagòwanié kaszëbsczi kùlturë w karnie „Chëcz” [Pòtrzébné zdrzódło].

Mieszkô w Rëmi.

ÙsôdztwoEditëjë

Pòéticczé tomicziEditëjë

  • Wanoga pò mëslach, wëd. „Rost”, 2001
  • moralne/residuum, wëd. „Jasne”, 2017
  • micro/remedium, wëd. „Region”, 2020

Nôùkòwé robòtëEditëjë

PrzëpiscziEditëjë

  1. Tomôsz Fópka, Terôczasnô kaszëbskô mùzyka w służbie regionalny edukacje. Przezérk dokònaniów XXI stalatégò, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2008, s. 153.
  2. „Wanoga pò mëslach”
  3. Daniel Kalinowsczi, Kaszëbskô lëteratura w jinternece. Wëdôwiznë, karna, ùtwórcowie, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2011, s. 91.