Skrzënówk – to béł drzewiany (nôbarżi bùkòwi) statk, na ògle dosc snôdczi. Òn béł np. do sekaniô gãségò miãsa na òkrasã.

Lëteratura Editëjë

Sychta B.: Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, t.V (1972), s. 64

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.