Species Plantarum – to je wialdżi dokôz Karola Linneùsza òpublikòwóny w 1753 rokù, w nim je wëłożënk jegò klasyfikacyjnégò systemu roscënów. Òpisënczi są ùznóné w taksonomii roscënów za pierszé przënôléżno òpùblikowóné, nôùczné definicje ôrtów (gatunków).

Species plantarum (1753)

Bùtnowé lëncziEditëjë

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.