Bizantińsczi òbrządk - rozeszłoscë midzë wersjama

przeprôszóm, ale naprôwdã straszné głëpòtë tu bëłë
D (Bot: Przenoszę linki interwiki (1) do Wikidata, są teraz dostępne do edycji na d:q617075)
(przeprôszóm, ale naprôwdã straszné głëpòtë tu bëłë)
[[Òbrôzk:Erzpriester16.11.08.jpg|thumb|right|200px|CerkwiôEucharisticznô Katolëcczégòmòdlëtwa Kòscoław Bizantińsczégòprawòsławny ÒbrządkùCerkwi (Düsseldorf)]]
[[Òbrôzk:018 Jordan 2012 Sanok.JPG|thumb|right|200px|Swiãto Pańsczégò Chrztu]]
'''Katolëcczi Kòscół Bizantińsczégò Òbrządkù''' - to je wëzaniowô zrzesznica, głoszącô regle wiarë ë żëcô zwóné [[Katolëcëzna|katolëcëzną]]. Òn je m. jin. w [[Słowackô|Słowacce]], [[Bùlgarskô|Bùlgarsce]], a kąsk téż w Pòlsce. Wôżni dlô tégò kòscoła swiãti Cyril i Metodi prowadzele misjã w latach 863-886.
'''Bizantińsczi òbrządk''' ('''grecczi òbrządk''') – wschòdny liturgiczny òbrządk, jaczi rozwinął sã w stôrożëtnym kònstantinopòlitańsczim patrijarchace i rozkòscerził sã pózni na aleksandrijsczi i antiochijsczi patrijarchat. Słowiani i Rumùni bizantińsczi òbrządk przëjãlë z Kònstantinopòla.
 
Bizantińsczi òbrządk òpierô sã na liturgii sw. Jakùba z Jerozolëmë ze zmianama, jaczé wprowadzëlë sw. Bazyl i sw. Jón Chrizostom. Nen òbrządk je ùżiwóny we wszëtczich [[Prawòsławié|prawòsławnëch cerkwiach]] i w grekòkatolëcëzmie. W liturgii można ùżëwac nôrodowé jãzëczi, chòc westrzód słowiańsczich nôrodów rozkòscerzony je przede wszëtczim [[Cerkwiowòsłowiańsczi jãzëk|cerkwiowòsłowiańsczi]].
{{stub}}
 
W bizantińsczim òbrządkù wëstãpùje czile pòrządków sprôwianiô liturgii:
[[Kategòrëjô:Katolëcczi Kòscół]]
* Liturgiô sw. Jakùba – ùżiwónô w dzeń sw. Jakùba i w pierszą niedzelã pò Jastrach;
* Liturgiô sw. Jana Chrizostoma – zwëczajnô prawòsławnô liturgiô;
* Liturgiô sw. Bazyla Wiôldżégò – ùżiwónô w niedzele Wiôldżégò Pòstu (òkróm [[Palmòwô Niedzela|Palmòwi Niedzelë]]), a téż we Wiôldżi Czwiôrtk, [[Wiôlgô Sobòta|Wiôlgą Sobòtã]], w [[Wilëjô Gòdów]], wilëjô swiãta Pańsczégò Chrztu, dzeń sw. Bazyla Wiôldżégò (to je 1 stëcznika);
* Liturgiô Przedtim Pòswiãconëch Darów – ùżiwónô na ògle w strzodã i piątk w czasu Wiôldżégò Pòstu.
 
== Bibliografiô ==
* Шмеман А. Д., ''Введение в литургическое богословие'', Париж 1961.
 
== Bùtnowé lënczi ==
* [http://www.liturgia.cerkiew.pl/page.php?id=14 Pòlsczé tłómaczenia nôbòżeństwów bizantińsczégò òbrządku ùżiwónëch w prawòsławny Cerkwi]