Universidade Federal da Bahia

Universidade Federal da Bahia (Ùniwersytet Federal da Bahia) je wôżnym môlã dlô rozwiju nôùczi òd 1946 rokù.

Universidade Federal da Bahia

Òbaczë téż:Editëjë

Bùtnowé lëncziEditëjë

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.