Òkrãgłolëstny rosnik (Drosera rotundifolia L.) - to je roscëna z rodzëznë rosnikòwatëch. Na Kaszëbach w błotach czasã rosce dosc wiele òkrãgłolëstnëch rosników. Lëstë mògą bëc rozmajice przesztôłconé, a ù ti roscënë òwadojôdny są to òrganë do chwôtaniô òwadów.

Òkrãgłolëstny rosnik

Lëteratura edicëjô

  • Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na wycieczce / tekst Ute E. Zimmer, Alfred Handel ; oprac. całości Wilhelm i Dorothee Eisenreich ; [przekł. Ewa Rachańska, Piotr Kreyser] Warszawa : Multico, 1996, s.192.

Bùtnowé lënczi edicëjô

Flora planowanego rezerwatu„Mechowiska Sulęczyńskie”na Pojezierzu Kaszubskim