Logò Wikipediji

Ùdba Wikipediji ( http://www.wikipedia.org ) òsta zrëszónô w stëcznikù 2001 rokù. Jé zgrôwã je ùsôdzenié wòlny, internetowi encyklopediji. Kaszëbskô Wikipedijô je partã ny ùdbë w kaszëbsczim jãzëkù.


Sosterné ùdbëEdytuj

Bùtnowé lënczi:Edytuj