Òwczô pólnica (Agaricus arvensis abò Psalliota arvensis) – to je grzib z rodzëznë pólnicowatëch (Agaricaceae).

Pólnicë

LëteraturaEditëjë

  • Sychta B.: Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970, tom IV, s. 122