Żebrowò (pòl. Żebrowo) – kaszëbskô sedlëna w gminie Kôrsëno, w kòscérsczim krézu, w pòmòrsczim wòjewództwie. Leżi w òbéńdze Tëchòlsczich Bòrów. Wchôdô w skłôd szôłtëstwa Bòrsk[1].

Żebrowò
Wòjewództwò pòmòrsczé
Kréz kòscérsczi
Gmina Kôrsëno
Szôłtëstwò Bòrsk
Pòłożenié 53° 55' 49'' N
17° 56' 58'' E
Pòłożenié na kôrce Pòlsczi
Żebrowò
Żebrowò
Żebrowò

Òficjalną kaszëbską pòzwã „Żebrowò” wprowadzëlë 26 maja 2014[2].

PrzëpiscziEditëjë