Czôrny bòcón (Ciconia nigra) – to je wiôldżi ptôch z rodzëznë bòcónowatëch (Ciconiidae). Czôrné bòcónë mają gniôzda i młodé na Kaszëbach, ale òb zëmã jich tu ni ma.

Czôrny bòcón
Ciconia nigra

Bùtnowé lënczi edicëjô