Frank Meisler (1925 – 2018) – to béł żëdowsczi architekta i rzezbiôrz ùrodzony w Gduńskù, chtëren w swòich wspòminkach (Zaułkami pamięci : Gdańsk, Londyn, Jaffa / Frank Meisler ; w tł. Agaty Teperek i Andrzeja Szewczyka ; w oprac. Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk, 2014) pisôł téż ò Kaszëbach. W zélniku 1939 rokù òdjachôł z Gduńska Kindertransport razem z nim. Òn przëżił wòjnã we Wiôldżi Britanii, a w 1956 rokù wëjachôł do Izraela. Swòim dzecóm òn òpòwiôdôł ò strôszkach, tak jak to robilë Kaszëbi. W swòjim ùsôdztwie nawlékôł do II swiatowi wòjnë. Jegò robòta je wëstawiony m. jin. w Gduńskù kòl banowiszcza[1].

Frank Meisler
Kindertransport - sztatura w Gduńskù kòl banowiszcza

PrzëpiscziEditëjë

Bùtnowé lëncziEditëjë