Galilejsczé Jezoro abò Genezarecczé Mòrze (hebr. ים כנרת) – jezoro ò wiéchrzëznie 166 km² w Izraelu.

Geògrafnô kôrta z Galilejsczim Jezorã
Rëbôcë na Galilejsczim Jezorze kòl 1900 rokù

Galilejsczé Jezoro w kaszëbsczi kùlturze edicëjô

W szpôsownym ùchwôcenim Kaszëb przez Cenôwã Mòrze Genezarecczi to je Pùckô Hôwinga.

Nadczidka ò jezorze pòjôwiô sã téż w pòwiescë „Żëcé i przigòdë RemùsaAleksandra Majkòwsczégò we fragmeńce:

Boczë: Naju rzeka v lese, to Jordan, a naju jezoro, to Genezaret, chdze Svjęti Pjoter beł rebokjem[1].

Lëteratura edicëjô

  • J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder: Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów // J. Bòrzëszkòwsczi, J. Mòrdawsczi, J. Tréder: Historia, geògrafia, jãzëk i pismienizna Kaszëbów, Wëdowizna M. Rôżok przë wespółrobòce z Institutã Kaszëbsczim, Gduńsk 1999, s. 177.

Przëpisczi edicëjô