Halina (Léna) Wréza (ùr. 30 lëstopadnika 1949 rokù w Lesnie, gmina Szëmôłd) - je kaszëbską pisôrką.

Znóné są ji tekstë: Ùja Aùgùst (2004) i Wdôr (1996).


Bùtnowé lëncziEditëjë

Ùja Aùgùst (pò czeskù)