Jón Patock (ùr. 10 lëstopadnika 1886 rokù – ùm. 3 łżëkwiata 1940 rokù w Grëdządzu) - pòchôdzôł ze Strzelna kòl Pùcka. Òn béł fòlkloristą, runitą i szkólnym. Pò skùńczeniu w 1908 rokù seminarium dlô szkólnëch w Kòscérznie òn robił jaknò szkólny w Strzelnie, Chiloni i Gòscëcënie. Pózni òn béł czerownikã elementarnëch szkòłów na Rãbie i w Żukòwie. Òd 1920 rokù to béł zastãpca szkòłowégò szpektora w Kartuzach, a òd 1925 rokù krótczi czas szkòłowi szpektor w Sëlëczënie, pózni w Brodnicë i òd 1930 rokù w Grëdządzu. Òd 1932 rokù òn ùcził w priwatnym gimnazjum w Gdini. Òstatné lata robòtë òn béł rektór grëdządzczi pòwszechny szkòłë. 4 séwnika 1939 r. gò zaaresztowelë Miemcë.

Tôblëca w Strzelnie

Òn wespółrobił m. jin. z Gryfem, Miteilungen des Vereins für Kaschubische Volkskunde, Gryfem Kaszubskim, Zrzëszą Kaszëbską, Kaszubami, Latarnią Morską, Słowem Pomorskim i Ilustrowanym Kurierem Codziennym.