Jezórnô żaba (Pelophylax ridibundus) - to je łaza z rodzëznë żabòwatëch (Ranidae). Ta żaba żëje m. jin. w Kaszëbsczim Krôjòbraznym Parkù i je òbjimniãti dzélową òchrónią. Òn w swòjim czasu chrochce.

Jezórnô żaba


Bùtnowé lëncziEditëjë