Kùltura (z łac. cultura) to wieloznaczeniowi termin, jaczi je różno interpretowóny w rozmajitëch ùczbach. Kùlturã je mòżno w skrodzeniém òpisac jakò òglową lëdzką wërobinã, tak materialną jak i niématerialną.

Bùtnowé lëncziEditëjë

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.