Kléd, klédzek – wiérzchny jednodzylowi strój białogłowsczi, òbkrëwający srąb i nodzi, czãsto téż rãce. W dôwnocë bëło to òbleczenié, dlô chłopów i białków. Kléd pòchòdzy z strzédnowiecznëch mańtlów i pelerin na skùtk zmianë ich krojów i ùlepszeniô sztofów. Z ùbiwaniém lat klédowô móda sã zmieniwała, zanôlégało to òd, sztofù, módë, brëkòwnotë i wëgòdë.

MarieAntoinette by VigeeLeBrun.jpg
LevertugadinXVIe siecle.gif

Ôrtë klédówEditëjë

  • koktajlowi kléd
  • wieczorowi kléd
  • slëbny kléd
  • môłô czornô
  • dzénny kléd
  • karnawałowi kléd
  • mini,midi, maksi kléd
Hewòtny artikel òstôł napisóny przez òsobã jakô nie znaje perfektno kaszëbsczégò. Jãzëkòwô pòprôwnosc negò artikla wëmôgô werifikacëji.

LëteraturaEditëjë

Miesãcznik Twój styl nr 1-5 2011r