Pijawnica (Petromyzon marinus L.) – je cëzożëwnym zwierzã z rodzëzne pijawnicowatëch (Petromyzontidae). Òna mòże żëc m. jin. w Bôłce i je ù nas òbjimniãtô òchrónią.

Pijawnica