Smòczk - (Turdus merula) – to je strzédny ptôch z rodzëznë drózdowatëch. Òn żëje m. jin. na Kaszëbach i òb lato zjôdô np. smôrzcze, a òb zëmã np. ògrizczi jabków. Smòczk spiéwô tak:

Smòczk - òn
Smòczk - òna

LëteraturaEditëjë

  • Sychta B.: Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, t.V (1972), s. 98.