Skansen - rozeszłoscë midzë wersjama

Dodane 70 bajtów ,  10 lat temu
felënk òpisënka edicëji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
'''Skansen''' - pòtocznie pòzwa [[mùzeum]] na wòlnym lëfcë, chtërnégò celem je zaprezentowanié kùlturë ludowô dónégò regionu abò téż ekspozycejô òbiektów zabitkòwych (archeologicznych, bùdowlónych, etnograficznych). Pòlsczi mùzea skansenowsczi zrzeszają sã w ''Stowarzëszeni Mùzeów na Wòlnym Lëfcë''.
 
'''Skansen''' - pòtocznie pòzwa [[mùzeum]] na wòlnym lëfcë, chtërnégò celemcélem je zaprezentowanié kùlturë ludowô dónégòdóné regionuòkòlë abò téż ekspozycejôekspozycëjô òbiektów zabitkòwychstôrodôwnych (archeologicznycharcheologowich, bùdowlónychbùdownych, etnograficznychetnografnych). Pòlsczi mùzea skansenowsczi zrzeszają sã w ''StowarzëszeniZrzeszeniu Mùzeów na Wòlnym Lëfcë''.
Nôstarszim skansenem w Pòlsce je '''''Kaszëbsczi Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewsczich'''''.http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl/
Pòzwa tego tipù mùzeów wëwòdzy sã òd szwedzczi pòzwë własnô, parkù Skansen, ùżëtô dlô òdemkłi w 1891 przez Artura Hazeliusa ekspozyceji 150 przëkładów architekturë drewnionô z terenu całégò kraju, na wyspie Djurgården na terenie Sztokhòlmù, gdze pò rôz pierwszi przëgòtowano tego tipù zbiór zabitków. Przeniesiono tam z różnych regionów kraju charakterysticzny dlô nich bùdynczi wiejsczi.
==Rodzaje skansenów :==
*'''Skansenë etnograficzne''' : Przenosi sã do nich tipòwé bądz wëjątkòwé przykładë nôczãscô architekturë ludowô z dónégò òbszaru, a wraz z bùdinkama jich wëpòsażenié, sprzãtë, nôrzãdza, wëstrój, stroje ludowé i jinszi elementë fòlkloru.
[[Òbrôzk:Skansen.jpg|thumb|Kaszëbsczi Park Etnograficzny we Wdzydzach]]
 
Nôstarszim skansenem w Pòlsce je '''''Kaszëbsczi Park EtnograficznyEtnografny we Wdzydzach Kiszewsczich'''''. http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl/
*'''Skansenë techniczi''' : pòzwë ti obecnie używa się także dla zebranych pod gołym niebem zabytkowych obiektów technicznych.
Pòzwa tego tipù mùzeów wëwòdzy sãpòchòdzy òd szwedzczi pòzwë własnô, parkù Skansen, ùżëtô dlô òdemkłi w 1891 przez Artura Hazeliusa ekspozycejiekspozycëji 150 przëkładówprzëkłôdów architekturë drewnionô z terenumôlu całégò kraju, na wyspie Djurgården na terenie Sztokhòlmù, gdze pò rôz pierwszi przëgòtowano tego tipù zbiórzbiér zabitkówstôrodôwnotów. PrzeniesionoPrzeniesono tam z różnychrozmajitich regionówmôlów kraju charakterysticznyapartny dlô nich bùdynczi wiejsczi.
*'''Skansen przemësłu''': stare kopalnie i przygotowane do zwiedzania fortyfikacje np. Skansen Fortyfikacyjny – Oderstellung – Leśna Góra, Skansen fortyfikacyjny w Dobieszowicach.
==Rodzaje Ôrte skansenów :==
*'''Skansen górniczy''' : w Zabrzu (ul. Wolności) – na terenie założonej w 1791 r. kopalni węgla kamiennego, w jego skład wchodzą m.in. dawne wyrobiska Königin Luise Grube (Po II wojnie światowej i po zmianie państwowości Zabrza nazwano "Luizę" KWK "Zabrze")
*'''Skansenë etnograficzneetnografny''' : PrzenosiPrzenôszi sã do nich tipòwé bądzabò wëjątkòwénadzwëkòwé przykładëprzëkłôdë nôczãscô architekturë ludowô z dónégòdóné òbszaruòkòlë, a wraz z bùdinkama jich wëpòsażenié, sprzãtëstatczi, nôrzãdza, wëstrójwëstrojenié, strojeòbleczënk ludowé i jinszi elementë fòlkloru.
*'''Skansen pòdziémny''' : Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" utworzona na terenie Zabrzu
[[Òbrôzk:Skansen.jpg|thumb|Kaszëbsczi Park EtnograficznyEtnografny we Wdzydzach]]
 
*'''Skansenë techniczi''' : pòzwë ti obecnieterô używaùżiwô się takżetéż dladlô zebranychzebrónych podpòd gołymgòłim niebem zabytkowychstôrodôwnych obiektówòbiektów technicznych.
*'''Skansen przemësłuprzerobinë''': starestôré kopalnieczerpiskò i przygotowaneprzëgòtowóné do zwiedzaniazwanożënié fortyfikacjefòrtyfikacëji np. Skansen FortyfikacyjnyFòrtyfikacëjny – Oderstellung – LeśnaLesnô Góra, Skansen fortyfikacyjnyfòrtyfikacëjny w Dobieszowicach.
*'''Skansen górniczygórowny''' : w Zabrzu (ulùl. WolnościWòlnoscë) – na tereniemôlu założonejzałożoné w 1791 r. kopalniczerpiska węglakamianégò kamiennegowãdżiela, w jegojegò składskłôd wchodząwchôdają m.injin. dawnedôwné wyrobiskawërobiska Königin Luise Grube (Po II wojniewòjnie światowejswiatowé i po zmianie państwowościpaństwowiznë Zabrza nazwanopòzwano "LuizęLuizã" KWK "Zabrze")
*'''Skansen pòdzemny''' : Stôrodôwny Czerpiskò Kamianégò Wãdżiela "Guido" zrobionô na terenie Zabrza
==Lëteratura==
*Małô Encyklopedia Pòwszechnô PWN