Nôrodné i etniczné miészëznë w Pòlsce - rozeszłoscë midzë wersjama

spòłeczné --> wespòlëznowé
D (bënowi lënk)
(spòłeczné --> wespòlëznowé)
 
'''Nôrodné i etniczné miészëznë w Pòlsce''' – spòłecznéwespòlëznowé karna, chtërnë mieszkają w [[Pòlskô|Pòlsce]], le identifikują sã z [[nôród|nôrodã]] jinym jak [[Pòlôszë|pòlsczi]].
 
W rozmienim ''Ùstôwù ò nôrodnëch i etnicznëch miészëznach a téż ò regionalnym jãzëkù z 6 stëcznika 2005 r.'' nôrodné i etniczné miészëznë mùszą spełniwac nôslédné zastrzedżi<ref>[http://web.archive.org/web/20151220180902/http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/6492,Ustawa-o-mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-jezyku-regionalnym.html ''Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym'']</ref>: