Wadë pòstawë całaEditëjë

Wada pòstawë cała to pòdług Wolańsczégò zmianë ùtrwalony w gnôtowim ùkładze, fele „trzymaniô sã”, to téż wërwark remnygò ùkształtowaniô cała. Fele sztature to zmianë prostégò swobòdnégò położenia cała, chterne junaczą sã òd tipòwich dlô òkreslonégò ôrtu,wiekù, bùdowë i rasë. Fele sztature są pòwstałi bez patologòwi zjinaczenie. (Tylman 1972) Fele sztature to odchylenia òd òglowò przëjãtich céchów przënôléżny sztature. (Malinowska 1983)


Cządë rozrostu fele:

I Cząd dzejnotowich zmianów Jedne grëpë Musilów ùlegają òsłabieniu i rozcygniãcu, a w drëdżich wëstąpiwo nacygnienié i jich.

II Cząd Pòwstôwanié przëgnãców (wiãzënów, żëłów, mùskùłów)

III Cząd sztrukturalné zmianë

(ùtrwalony przëgnãca)

Pòdzélënk felów:

 • wrodzony
 • nabëti
 • rozwijowi
 • przëwëczny

Ôrtë felów sztaturëEditëjë

 • plecë okrągli
 • plecë wklãsłi
 • plecë òkrãgło-wklãsłi
 • plecë plaskati
 • plecë kòlibkòwati
 • bòczny skrzywieni porów (krzéla)
 • piersnô klôtka kùrzô
 • kòlãna wëkrzéwioné
 • kòlãna szpòtawi

Fele stopówEditëjë

 • stopë plaskati
 • stopë plaskatô-kòszlawi
 • stopë szpòtawi
 • stopë wëkùmóny
 • stopë plaskati pòprzecznô

Fele pôlców stopówEditëjë

 • kòszlawi pôlcoch
 • sztiwny pôlcoch
 • młotuszkòwati pôlce.

BibliografioEditëjë

T. Kasperczyk, Wady postawy ciała- diagnostyka i leczenie, Kraków 1998

E. Zeyland- Malawka, Ćwiczenia korekcyjne, Gdańsk 1999