Ùzémk artikla (tzw. stub) òznôczô na Wikipediji artikel, chtëren zamëkô w se le spòdlową definicëjã na dóną témã — jinaczi pisząc zamëkô òn w se baro mało wëdowiédzë, chtërną je nót rozwinąc.

Rozwijanié ùzémków na kaszëbsczi Wikipediji

edicëjô

Chcąc rozwinąc ùzémk artikla, sygnie zwëczajno przeńc do załóżczi edicëjô, abò klëknąc na lënk zamkłi w szablónie. Przez to, że kaszëbskô Wikipedijô zamëkô w se baro wiele ùzémków artiklów ë wëzdrzi za tim, że za chùtkò to sã nie zmieni, proszëmë ò rozwijanié swòjich ùzémków, co bãdze le ze zwëskã dlô całowny ùdbë, chtërnô mô bëc zdrojã fùlwôrtny kaszëbskòjãzëkòwi wëdowiédzë.