Ùran – je planetą w Słuńcowim Ùstôwie. Sódmô wedle òddaleniô òd Słuńca, trzecô wedle strzédnicë i czwiôrtô wedle masë. Òdkrëtô w 1781 przez anielsczégò astronoma Williama Herschela (je pierszą planetą òdkrëtą w terôczasnoscë i pierszą òdkrëtą z pòmòcą teleskòpù).

Òdjimk planetë wëkònóny przez sondã Voyager 2

Je lodowim stolëmã, mô system pierscéniów, magnetosferã i mnodżé naturalné satelitë (27 znónych miesądzów, chtërnëch pòzwë sparłãczoné sã z pòstacjama z dzełów William Shakespeare'a i Alexandra Pope’a.

Słuńcowi Ùstôw
Słuńcowi Ùstôw
schema słuńcowégò ùstôwa
Słuńce | Merkùri | Wenus | Zemia | Mars | Jupiter | Saturna | Ùran | Neptun | Pluton | Eris
Miesądz · pas planétoidów · pas Kùiperô · blón Oortô