Słuńcowi Ùstôw – planétny ùstôw, jaczi òbjimô Słuńce i grawitacyjno sparłãczony z nim niebiesczi cała. Ne cała to òsem planetów, jich 173 znóné ksãżëcë [1], piãc karzełkòwëch planetów i miliardë (a mòżlëwé, że i biliónë) môłëch całów Słuńcowégò Ùstawù, do jaczich nôleżą planetojidë, kòmetë, meteorojidë i midzëplanétowi pich.

Słuńce, planetë i karzełkòwi planetë Słuńcowégò Ùstawù

Szesc òd osme planetów i trzë karzełkòwi planetë mają nôtërné satelitë, zwóné ksãżëcama. Kòżdô bùtnowô planeta je òbrëmionô piersceniama, jaczé skłôdają sã z midzëplanétowégò pichù. Wszëtczé planetë – òkróm Zemi i Ùrana (chtëren zawdzãcziwô pòzwã grecczémù bóżstwù Ùranosowi) – noszą miona bóżstwów z rzimsczi mitologie.

Centrum Słuńcowégò Ùstawù je Słuńce, jaczé zawiérô 99,86% znóny masë tegò ùkładu i dominëje w nim grawitacyjno[2] . Jupiter i Saturna, dwa nôwikszi cała òrbitującé wkół Słuńca, stanowią wiãcy niż 90% pòòstałi masë ùkładu.

Słuńcowi Ùstôw
Słuńcowi Ùstôw
schema słuńcowégò ùstôwa
Słuńce | Merkùri | Wenus | Zemia | Mars | Jupiter | Saturna | Ùran | Neptun | Pluton | Eris
Miesądz · pas planétoidów · pas Kùiperô · blón Oortô

PrzëpiscziEditëjë

<references>

  1. Planetary Satellite Discovery Circumstances
  2. Patricia Barnes-Svarney, Asteroid: Earth Destroyer Or New Frontier, s. 37, ISBN 7382-0885-X.