11 zélnika je 223. (224.) dzéń w gregorijansczim kalãdôrzu. Do kùńca roku je 142 dniów.

Swiãta ë ùroczëznë edicëjô

  • Mionowi dzéń swiãtëją: Herman, Klara, Ligiô, Lëliô, Telimena, Włodzmiérz, Zuzana.

Wëdarzenia edicëjô

  • Òb noc 11/12 zélnika 2017 rokù bëła nawôłnica na Kaszëbach, a przë ni w Zelony Hëce bëła zabitô białka.
 
Pò nawôłnicë na Kaszëbach

Ùrodzëlë sã edicëjô

Ùmarlë edicëjô


Kalãdarium:
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik