Mionowi dzéń

zwëk swiãtowania przëpisanégò do miona personë dnia, w chtërnym w chrzescëjaństwie wspòminóny je swiãti negò miona

Mionowi dzéń (téż jimieninë) to zwëk swiãtecznégò òbchôdzeniô (czasã grzimnégò) dnia swiãtégò (swiãti) abò bògòsławionégò (bògòsławioni) z katolëcczégò kalãdôrza abò jinszégò dnia, zwëkòwò przëpiãtégò do tegò miona. Nen zwëk je òsoblëwie widzały w Pòlsce (nieznóny chùdzy na Górnym Szląskù czë na Kaszëbach), ale téż je w katolëcczich òbéndach np. w Bawarji. Mionowi dzéń je òbchôdzony téż w Grecji, Szwecji, Madżarsczi a czédës w Rusczi. w Szwecji òficjalną lëstã jimienin wëdôwô Królewskô Szwedzkô Akademijô Ùczbów. Zwëkòwò mionowi dzéń je sparłãczeny z żeczbama szczescégò czë gratulacëjama a téż z przëpòdôwanim roczëznikòwëch dôrënkòw.