Swiãta ë ùroczëznë

edicëjô

Wëdarzenia

edicëjô

Ùrodzëlë sã

edicëjô

Ùmarlë

edicëjô

Przësłowié

edicëjô
  • Na swiãtégò Jopa gdowë ë dzéwczãta proszą ò dobrégò chłopa.
  • Na swiãtégò Józwa przez pòle brózda.
  • Czej kòzogrësc zakwitô, wies bòcóna witô.

Kalãdarium:
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik