19 zélnika je 231. (232.) dzéń w gregorijansczim kalãdôrzu. Do kùńca roku je 134 dniów.

Swiãta ë ùroczëznë edicëjô

  • Mionowi dzéń swiãtëją: Alfréd, Bòlesłôw, Donat, Émila, Ezechiél, Jón, Julión, Juliusz, Ludwik, Lujiza, Sëkstus, Tékla, Timòteùsz, Wiktór

Wëdarzenia edicëjô

Ùrodzëlë sã edicëjô

Ùmarlë edicëjô


Kalãdarium:
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik