23 zélnika je 235. (236.) dzéń w gregorijansczim kalãdôrzu. Do kùńca roku je 130 dniów.

Swiãta ë ùroczëznë edicëjô

  • Mionowi dzéń swiãtëją: Brigita, Féliksa, Filëpa, Jireneùsz, Jakùb, Róża, Walerión, Wiktór

Wëdarzenia edicëjô

Ùrodzëlë sã edicëjô

Ùmarlë edicëjô


Kalãdarium:
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik