24 pazdzérznika je 297. (298.) dzéń w gregorijansczim kalãdôrzu. Do kùńca roku je 68 dniów.

Swiãta ë ùroczëznë edicëjô

  • Mionowi dzéń swiãtëją: Alojz, Antoni, Féliks, Filip, Jón, Môrcën, Rafôł, Walãtina

Wëdarzenia edicëjô

Ùrodzëlë sã edicëjô

Ùmarlë edicëjô


Kalãdarium:
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik