2 stëcznika je drëdżim dniã rokù.

Swiãta ë ùroczëznë edicëjô

  • Mionowi dzéń swiãtëją: Abel, Bazyl, Grzegórz, Jizydór, Narcyz, Sztefaniô, Telesfór

Wëdarzenia edicëjô

Ùrodzëlë sã edicëjô

Ùmarlë edicëjô

Przësłowié edicëjô

  • Na codzéń Kaszëba je Kaszëba, a na swiãto Kaszubòwsczim

Kalãdarium:
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik