6 lëstopadnika je 310. (311.) dzéń w gregorijansczim kalãdôrzu. Do kùńca roku je 55 dniów.

Swiãta ë ùroczëznëEditëjë

  • Mionowi dzéń swiãtëją: Anita, Bògdana, Daniela, Féliks, Gabriela, Hieronim, Kristina, Léónôrd, Téòbôld, Zemòwit

WëdarzeniaEditëjë

Ùrodzëlë sãEditëjë

ÙmarlëEditëjë


Kalãdarium:
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik