6 séwnika je 249. (250.) dzéń w gregorijansczim kalãdôrzu. Do kùńca roku je 116 dniów.

Swiãta ë ùroczëznë edicëjô

  • Mionowi dzéń swiãtëją: Béjata, Bògdana, Éwa, Michôł, Tomôsz

Wëdarzenia edicëjô

Ùrodzëlë sã edicëjô

Ùmarlë edicëjô


Kalãdarium:
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik