Òtemkni przédné menu
Akwen

Akwen - kożderny, równo czej òpisóny dzél wòdny wiéchrzëznë. Je to taczé samò rzeczenié jak môl w tikanim do lądowej wiéchrzëznë.