Môl - kożderny, równo czej òpisóny dzél lądowi wiéchrzëznë. Je to taczé samò rzeczenié jak akwen w tikanim do wòdny wiéchrzëznë.