Bëdgòszcza (we zdrojach: Budegac 1238, Budegosta 1242, Bidgoscha 1279, Bidgost 1254, Bydgost 1281, Bydgoscia 1306, Broberg 1386, Bidgosza 1558, Bydgość 1774, Bydgoszcz 1880; Bromberg 1880, Bydgoszcza, Bittgoscz, Brombergk, Bydgoszcz, Praburch, Braberg, Bramborg (Burg an der Brahe), Bromberg, Bidgostia; pòl. Bydgoszcz, dólnomiem. Brombarg, miem. Bromberg) - sedłowié Wòjewódzczégò Ùrzãdu, a téż wòjewòdë kùjawskò-pòmòrsczégò wòjewództwa. Nen krézewi gard leżi nad Brdą ë Bëdgòsczim Kanałã, a w dzélu téż nad Wisłą .

Bëdgòsczi herb
Stôri bëdgòsczi herb (je widzec krziż)
Lëdztwò gardu: 356.936 (2010)
Wiéchrzëzna gardu: 175,98 km2

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.