Òtemkni przédné menu
Czarwina

Czarwina - to je zupa, a w ni je ùgòtowónô swiéżô np. gãsô krew. Wierã piérwi: "Bez czarwinë to nie bëło niżódno wieselé."

Cobë òna lepi szmaka w ni mòże bëc sëszony brzôd (np. jabka).

LëteraturaEditëjë

Bernard Zëchta. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967, tom I, s. 149

Bùtnowé lëncziEditëjë