Czek - to je wôrtny papiór. Ten chtëren mô pòdpisóny czek mòże chcec zôpłatë sëmë pòdóny w czekù. W Pòlsce baro wiele banków òbniechało czeczi, bò béł jiwer z jich pòdrôbianim.

Czek z Kanadë

Bùtnowé lëncziEditëjë

Prawo czekowe