Didgeridoo - abòrigeńskô jinstrumenta drzewnianô. Cãżkò je òkreslëc czas stwòrzeniô didgeridoo, le pòwszechné je stwierdzenié, że je to nôstarszô jinstrumenta mùzicznô na swiece. Wedôwô charakteristiczny zwãk, co wedle Aborigenów je zwãkã wedôwónym bez Zemiã.

Didgeridoo

MionoEditëjë

Miono didgeridoo nie bëło ùżëwóné przez aùtochtonicznëch mieszkańców Aùstralëji. Pòchôdô òd słowa "Dudaire Dubh" co w irlandzczim jãzekù znaczi "czôrny trãbôcz". Abòridżeni zwą gò rozmajito, równak nôbarżi znóny westrzód nich je òpisënk "yirdaki".

BùdowaEditëjë

Bùdowa tegò nôstarszégò jinstrumentu je barô prostô. To prosti sztëk eùkalipusowégò drzewa, pùstegò bënë.


Òbôcz galerëjã na Wikimedia Commons:
Didgeridoo
  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.