Dowiérny człowiek – w demokratnych jinstitucjach to je człowiek, chtëren mô òglowé ùwôżanié i dozérô rzetelnégò òdbécô zgromadzeniów, zéńdzeniow abò welacjów. Òn mô prawò pisac w protokole i dac na cos bôczenié.

Ùpòwôżnienié

Bùtnowé lëncziEditëjë

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.