Epiphany-web-browser.png

Epiphany je wòlnym internetowim przezérnikã dlô desktopù GNOME, wëdónym pòd licencëją GPL. Do wëskrzëwaniégò internetowich starn brëkùje òn nëkù Gecko z ùdbë Mozilla. Równak graficzny interfejs tegò przezérnika je zrëchtowóny na spòdlém knégòwnicë GTK jakno ë jinszich elementów ze òkòlégò GNOME, w procëmnocé do Mozilli, chtërnej interfejs opiarti je na XUL.

Epiphany 3.0.0

Epiphany, je wietwą (an.Fork) ùdbë Galeon ë òstôł przëszëkòwóny dlô mni doswiôdczonëch brëkòwników, chtërny to kładą môłi cësk na wszelejaczé nastôwczi. Brëkòwnosc stoi w nim na pierszim placu.

ÒsoblëwòtëEditëjë

Wôrt je wspòmniec ò òrganizacëji ùlëbników. Są òne pòdług kluczowich słów zortowóne, chtërne jidzé pùzdni rozbùdowiwac. Òznôczô to, że jeden URL mòże òstac przëpisóny do cziles kluczowich słów.

Bùtnowé lëncziEditëjë