Frãcëszk Lange (pòl. Franciszek Lange) - (ùr. 13 gòdnika 1857 rokù w Domôtowie – ùm. 23 lëpińca 1914 rokù w Zjednónëch Krajach Americzi) ksądz, dzejôrz. Ksãżé swiãcenia przëjimnął w 1885 rokù i pòtemù béł jednym z probòszczów w Kòscele Swiãtégò Jozafata. Biwało tak, że òn gôdôł przë Mszë sw. w kòscele katolëcczim w Chicagò pò kaszëbskù.

LëteraturaEditëjë

Szulist W.: Kaszubi w Ameryce; Szkice i materiały, MPiMK-P Wejherowo 2005, s. 33 (pò pòlskù)

Bùtnowé lëncziEditëjë