Fana Zjednónych Krajów Americzi

Zjednóné Kraje Americzi (United States, United States of America) są państwã w Nordowi Americe. Dzysdniowò są skłôdają z 50 krôjów. Są trzecém co do wiôlgòscë państwą swiata.

  • stoleczny gard: Waszington (okrãżé Kòlumbii)
  • lëdztwò: 305 548 000 mieszkańców
  • wiéchrzëzna: 9 631 420 km²

Dzél Kaszëbów mieszkô w Zjednónëch Krajach Americzi na emigracëji m.jin. w gardze Chicagò. Kaszëbi wiele razy przëjéżdżelë na Midzënôrodny Zjôzd Kaszëbów. Wiôldżi gard je tu Nowi Jork. W Waszingtonie je òd 1800 rokù Bibloteka Kongresu, a òna mô wiele ksążków pò kaszëbskù. W tim państwie je stowôra Kashubian Association of North America, chtërna zajimô sã kaszëbską kùlturą.

Bùtnowé lëncziEditëjë

(pl) pisze Józef Jan Hughes