Grzegórz Szalewsczi  (ùr. 1956 rokù w Kòscérzënie - ùm. 28 zélnika 2017 rokù)  -  béł lékôrz i spòlëznowi dzejôrz. Pò skùńczenim sztudérowaniégò medicynë w Gduńskù òn robił w warkù doktóra. Òn zajimôł sã w Rëmi m. jin. kaszëbską kùlturą, ale béł téż starostą we Wejrowie i w tim czasu òd 2000 rokù dzejała jedurnô w gminie strzédnô szkòła - Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceum w Strzépczu.


Bùtnowé lëncziEditëjë  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.