Gwiôzdór (abò Gwiôzdka, Gwiôzdor, na nordowëch Kaszëbach zwóny téż panëszką) – to je wôżny człowiek w Gwiôzdce, wiele razy òni są dwaji czë trzeji. Gwiôzdór mô kòrbôcz ze słomë i wòłô dzecë do pôcerza. Dzecóm co mògą pôcerz rozdôwô zôbôwczi, pierniczi i òrzechë, żebë dobrze rosłë, a dzecóm co ni mògą i przez całi rok rôkùją, daje wrëczi i bije kòrbôczã.

Gwiôzdka, obrôz z 1937 rokù (autór: Otto Priebe)

LëteraturaEditëjë

Bernard Zëchta. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967, tom I, s. 393.

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.